Stichting Archivalia Post & Hamers


SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN VAN CEES POST (18 juli 1895 - 25 mei 1968)

Cees (Cornelis Egbertus) Post heeft nooit zijn oorspronkelijke boerenafkomst verloochend. Zijn kinderen en kleinkinderen herinnerden en herinneren zich vele spreuken en zegswijzen, die zijn levenservaring eén zijn betrokkenheid met de natuur weergeven.
Bij allerlei gebeurtenissen in de natuur of in de weersgesteldheid had hij zijn spreekwoord klaar. Vaak gebaseerd op ervaring of eigen waarneming in de natuur, mogelijk ook gebaseerd op overlevering van zijn moeder. Zij was een boerendochter van "Lievendaal" uit Velsen en een zus van haar was boerin in "de Noord" (het noorden van Noordholland).
Andere zegswijzen zijn aan zijn nakomelingen wel bekend, maar niet meer op iets concreets terug te voeren. Ongetwijfeld zullen nog meer zegswijzen en spreuken van hem in de familie Post bekend zijn. Die zal ik graag nog toevoegen: Coen C.M. Hamers M.Sc.

Met bijdragen van Wim Hamers, Kees Kok, Kees Schoorl en Janet Winter-Booms.

Bijgewerkt tot en met 18:00 15-01-2012.

Wie de blonde duinen kent,
met zijn zachte mos-tapeten,
die zal zijn geboortegrond
nooit vergeten.

Opoe Wessel,
komt van Tessel,
komt van Schagen
om een stukje brood te vragen.

Meneer van Sonderen,
Wat zoudt gij mij verwonderen,
als gij mij zaagt van onderen.

Een vrouwenhand en een paardentand, die staan nooit stil.

Kom ik door het maartje,
dan blijk ik nog een jaartje.
(Van zijn moeder opoe Post - Arisz.)

Als het angelus klept in het oosten, is de winter in het land.
(Bij strakke oostenwind en vriezend weer was de angelusklok van Driehuis goed te horen.
Koud brons klinkt hoger en hoge tonen verspreiden zich bij kou veel verder dan anders).

Glas kan barsten!.
(Over de heer Glas van de gelijknamige meubelzaak.)

Wim, 't wordt lente, ik hoor de ouwe grijze!
(Klok van de kerk van Driehuis was hoorbaar bij zuid-oosten wind. Wim was zijn kleinzoon Wim Hamers.)

Avondrood, water in de sloot.

Akere Mannetjes (=sneeuwklokjes).

Allest von Handkarren und kiepen. (In zijn beste steenkolenduits.)

Oh oh oh, waar is Cato? (een vaak gezongen liedje?)

Spinnen in de morgen:
angst en zorgen.
Een middagspin brengt zegen in.
Een avondspin:
liefde en min.
Spinnen in de nacht:
weelde en pracht!

Die koud is, is lui!

Arbeid adelt, maar adel arbeidt niet!

Als je wordt overreden, is het nooit een fatsoenlijke wagen,
maar altijd een strontkar!

Breien en praten tegelijk.

Waar hadden komt, is hebben te laat.

Akkoord, van Putten.
(Bij het afrekenen van nota's. Hij zette dan een CEPost paraaf, waarin je een beetje van Putten kon lezen.)

Eindelijk weet Jantje wie van Putten is.
(Kleinzoon Jan Kok kwam met een van Putten thuis. Heeft niet lang geduurd.

Zo, weer een nieuw gezicht aan tafel.
Nou, jongen, jij zal hier ook geen zak zout opvreten.
(Een alweer nieuwe vrijer (Cor Kramer uit Leiden) kwam voor de eerste keer met dochter Thea thuis).

Thea? Die heeft de achterspeen gehad!
(Over zijn dochter Thea, die, anders dan haar zussen, mager was).

Getelde schapen lopen het hok uit.
(Bij het opmaken van de kleingeldkas).

Donder in het dorre hout
maakt het voorjaar schraal en koud.
(In een koud voorjaar onweert het.)

Een schol in maart
is het bakken niet waard.
(Vanwege hom en kuit schieten te mager = kuitziek!)

Visch moet zwemmen..

Het is ontlatend.
(De dooi zit in de lucht!)
(Uit: Nieuwe uitspruitsels van Mr Willem Bilderdijk
Gedaanteverwisselingen: Gelijk de morgenryp by 't zich ontlatend weer (1817).

Als de dagen lengen
gaan de vorsten strengen!

Die is helemaal sufgepikt!
(Als je te snel teveel kinderen had gehad.)

Zeg vriend, je kan wel eens wat anders nemen dan alleen die lekkere haring!
(Als de nieuwe vrijer te veel at.)

Zo de wind waait, waait mijn jasje.

Look out for the red star!
(Dochter Thea had een rode jurk, gemaakt tijdens WO II van rode zakdoeken.)

De 21e maart schijnt de zon van zes tot zes.

Vergeet nooit:
als er ergens een deur dichtgaat, gaat ergens anders een raam opens.
(Voor Jos Buntsma - Hamers, toen haar man Maarten ernstig ziek geworden was.)

Eerst gedan en dan gedacht
heeft menigeen veel leed gebracht.


Onderstaand genealogiefragment Post vertelt iets over het leven van Cees Post.

CORNELIS EGBERTUS POST, bijgenaamd: ,,Zwarte Cees'', geboren Velsen 18 juli 1895,

Nº 179 Heden, den negentienden Juli, achttienhonderd vijf en negentig, is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen Velsen, verschenen Willem Jan Post, oud vier en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Velsen, welke mij heeft verklaard, dat op den achttienden Juli des namiddags, ten half drie ure, in het huis staande op Schoonenberg, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, Uit Keetje Arisz van beroep zonder, wonende te Velsen zijne echtgenoote
welk kind zal genaamd worden Cornelis Egbertus. Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van
Gijsbert van Schinkel, oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Velsen, en van Willem Steen, oud zes en vijftig jaren, van beroep commies ter Secretarie, wonende te Velsen; en is deze akte, na voorlezing, door ons geteekend.

De Comparanten.De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
W.J. Postder gemeente VELSEN.
G. van SchinkelJ.C.A. Weerts.
W. Steen

overleden Haarlem (ziekenhuis Joannis de Deo) 25 mei 1968, gemeenteambtenaar, handkar- en bakfietsverhuurder, eigenaar en oprichter van Post-benzinestation aan de Heerenduinweg.
Gehuwd
Velsen 3 oktober 1918 met JOHANNA WESSEL

geboren Den Helder 16 april 1898, gestorven Velsen 10 oktober 1979, dochter van Johannes Wessel en Johanna Boom
Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Johanna (Cor) * Velsen 25:4:1919

gehuwd

Velsen 13:5:1942 (R.K. Velsen 6:1:1943) met Johannes Hendricus Kok, * Mijdrecht <datum>, overleden Velsen 11:3:1989, zoon van Johannes Nicolaas Kok en Petronella Groeneveld

Uit dit huwelijk:

a. Petronella Maria†††††††††††††† * Velsen 2:9:1946

b. Johannes Hendricus Maria†††††††††††† * Velsen 11:1:1949

c. Cornelis Egbertus Maria†† * Velsen 4:7:1950

d. Wilhelmus Johannes Maria††††††††††† * Velsen 16:7:1954

e. Michaela Anthonia Maria * Velsen 27:11:1956

f. levenloos geboren dochter, gedoopt Johanna + Velsen 14:3:1960

2. Johanna Theodora (Jo)* Velsen 17:3:1921

draagster van het Verzetsherdenkingskruis,

gehuwd

Velsen 23:8:1945 met Coenraad Cornelis Hamers , * Velsen 8:3:1919, + Velsen 5:5:2007, procuratiehouder, medevennoot, zoon van Coenraad Cornelis Hamers (zoon van Dorothea Helena Anthonia Post en als zodanig vernoemd naar Coenraad Albertus Post) en Sara Maria van Deijck

Uit dit huwelijk:

a. Coenraad Cornelis Maria††††††††††††††† * Velsen 21:6:1946

b. Wilhelmus Johannes Maria†††††††††††† * Velsen 16:7:1947

c. Cornelis Egbertus Maria†††††††††††††††† * Velsen 3:1:1949

d. Maria Johanna Sara††††††††††††††††††††††† * Velsen 4:5:1950

e. levenloos geboren zoon, gedoopt Petrus + Velsen 20:3:1953

f. Johanna Maria Paula†††††††††††††††††††††† * Velsen 23:7:1954

g. Angelica Johanna Theodora Maria

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† * Velsen 14:4:1957

3. Wilhelmus Johannes (Wim) ††††††† * Velsen 13:1:1923

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† + Batavia 19:1:1947

4. Hermina (Miep)†††††††††††† †††††††††††† * Velsen 10:9:1924

draagster van het Verzetsherdenkingskruis,

gehuwd

Velsen 15:9:1948 met Johannes Beck , * Tiel 25:5:1922, zoon van Jacobus Nicolaas en Helena Albarta Houkes

Uit dit huwelijk:

a. Johanna Maria††††††††††††††††† * Djakarta 26:2:1950

b. Helena Albarta Maria†††††††††††††††††††† * Djakarta 9:10:1951

c. Cornelis Egbertus†††††††††††††††††††††††††† * Velsen 12:8:1953

d. Jacoba Nicolette Maria††††††††††††††††† * Velsen 11:6:1955

5. Johannes Petrus (Hans) ††††††††††††† * Velsen 4:9:1926

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† + Velsen 21:2:1986

6. Anna Maria (An)†††††††††††††††††††††††† * Velsen 15:3:1928

gehuwd

Velsen 24:9:1953 met Job Johannes Schoorl , * Velsen <datum>, + Velsen <datum> 1996, zoon van Jacobus Johannes en Anna Stet

Uit dit huwelijk:

a. Jacobus Johannes††††††††††††††††††††††††††† * Velsen 18:7:1954

b. Cornelis Egbertus†††††††††††††††††††††††††† * Velsen 17:10:1955

c. 1/2 Anna Maria†††††††††††††† ††††††††††††† * Velsen 30:3:1957

d. 2/2 Johanna Maria†††††††††††††††††††††††† * Velsen 30:3:1957

7. Theodora Johanna (Thea) †††††††††† * Velsen 16:4:1931

gehuwd

Velsen 22:10:1953 met Johannes Schabbing , * Haarlem 1:2:1925, IndiŽ-veteraan, medewerker Hoogovens IJmuiden

Uit dit huwelijk:

a. Maria Sophia††††††††††††††††††† ††††††††††††† * Velsen 12:4:1954

b. Cornelis Egbertus†††††††††††††††††††††††††† * Velsen 2:6:1955

8. Cornelis Egbertus (Cees)†††††††††††† * Velsen 27:9:1933

9. Adriana (Jet)†† †††††††††††††††††††††††††††† * Velsen 14:10:1935

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††† + Heemstede

gehuwd Velsen (RK: IJmuiden Oost 2:9:1959) met Augustinus Jozephus Anthonius Booms , * Heemstede 16:4:1932, + Haarlem <datum> 1997, zoon van NN en NN

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis Augustinus Maria†††††††††††††††††††††††††† * Heemstede 19:10:1960

b. Johanna Maria††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††† * Heemstede 31:5:1962

10. Michael Antonius Johannes (Ton)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† * Velsen 18:6:1938

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† + Heemstede 24:5:1979

© Publicatie van de stichting Archivalia Post&Hamers

Terug Home