EEN BEWONER VAN “DE BLINK” OP TOLSDUIN

EN ZIJN NAKOMELINGEN
Een oude grenspaal van Tolsduin

Met de naam "Blink" wordt een kale duinhelling aangegeven, die in het zonlicht oplichtte. In onderstaand fragment van de genealogie Post worden drie kinderen geboren, achtereenvolgend in “Driehuis”, “Tolsduin” en "op den Blink".  Volgens Coen C. Hamers II  (1919-2007) bevond zich zuidwestelijk bij het landgoed Tolsduin, op de grens van het tegenwoordige IJmuiden en Driehuis aan de Zeeweg, een dergelijke duinhelling.

Uit een publicatie van J. Morren in Velisena jaargang 15 (2006) blijkt een boerderij met die naam aan de ingang van het tegenwoordige park Velserbeek aan de Verloren van Themaatlaan gelegen te hebben. Zeer waarschijnlijk is met de bovengenoemde plaatsaanduidingen hetzelfde bedoeld.

 

Rond 1778 vestigen zich in Velsen drie broers Post uit Soest. De oudste, Evert, wordt het eerst genoemd als hij trouwt in 1778. De tweede Jan (Johannes) komt slechts sporadisch in de annalen voor en is mogelijk later weer naar Soest teruggekeerd, maar wel in Velsen in 1806 overleden. De jongste, Cornel(i)us, huwt een jaar later in 1779 en wordt de stamvader van een grote generatie Post (o.a. Heerenduinweg en in Driehuis/Santpoort) en Hamers (langs twee kanten) in Velsen.

 

Evert is bewoner geweest van “De Blink”. In ieder geval tijdens zijn 2e huwelijk gezien de geboorteplaatsen van zijn kinderen van 1789 tot zijn overlijden in 1796. Indien de vermelding “Driehuis”bij de geboorteplaats van zijn eerste kind uit het eerste huwelijk op dezelfde plaats slaat, dan mogelijk van 1778 tot 1796. Van hem zijn geen nakomelingen na de derde generatie meer bekend.

 

Wat de broers Post naar Velsen bracht is tot nu toe niet opgehelderd.

Onderstaand genealogiefragment Post illustreert de bewoner van “de Blink” (I.A.) en zijn twee broers (I.B. en I.C.)

 

I.A. EVERT POST

geboren op de Lage Birk in de Vrijheid van Amersfoort bij Soest 20 januari 1740, wonende te Driehuis  (1782), Tolsduin (1791), "op den Blink" (1794), overleden Velsen 19 maart 1796, zoon van Huijg Lambertsen Post  (ook wel vermeld als: Hugh Lammerse en Gertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg.

 

Gehuwd

1e voor schout en schepenen te Velsen en RK te Driehuis (gemeente Velsen ) 8 november 1778 met Anna Geertruij Melens ook wel geschreven Mellens, geboren Steenwijk, overleden Velsen 17 april 1782, dr. van N.N.;

 

2e voor schout en schepenen te Velsen en RK te Driehuis 23 augustus 1789 met Aagje Klaasje Neuteboom, geboren 1755, overleden na 1819, sedert 20:2:1788 weduwe van Jan Tunekes, dr. van N.N.

In 1801 verschijnt de weduwe Aagje Claasje Post - Neuteboom voor de Weesmeesteren van Velsen teneinde toestemming te vragen voor haar derde huwelijk met Jan Jaspersen .

Zij is dan woonachtig ‘in den Sandpoort onder Velsen’ en heeft de volgende kinderen:

1. Aleida (Aaltje) Tunekes  geboren Sandpoort 29:11:1784. (Uit haar eerste huwelijk met Jan Tunekes!)

2. Klaasje Post oud 11 jaar.

3. Cornelia Post oud 7 jaar.

 

Uit het eerste huwelijk:

1 Margaritha                      * Driehuis 3:4:1782 peter en meter: Cornelis en Neeltje Post

                                           + vermoedelijk voor 1801

                            Van haar geen nakomelingen bekend.

 

Uit het tweede huwelijk:

2 Claasje                            * Tolsduin  1791 ged. Driehuis 7:2:1791 peter en meter: Jan Post

                                                                       en Marijtje de Jong

                                           + ?? na 1819

Op 11 januari 1819 is zij meter, met Pieter Smit als peter, bij de doop van Simon Lokerman, zoon van haar zus Cornelia.

                   Van haar geen nakomelingen bekend.

 

3 Cornelia (Neeltje)           * "op den Blink" 23:8:1794, ged. Driehuis 3:10:1794

                                           + Veenhuizen (Norg) 26:2:1862 (acte 36)

                            Volgt II.

 

II. CORNELIA POST

geboren “op den Blink” 23 augustus 1794 (in haar overlijdensakte staat ten onrechte 1794), overleden in het tweede gesticht te Veenhuizen 26 februari 1862 (registratieakte Velsen 28 juni 1862),

van beroep koloniste, van 14:9:1823 tot 29:5:1847 in Willemsoord, van 29:5:1847 tot 26:2:1862 in Veenhuizen.

Uit Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid
Kornelia Post, geboren op 23-08-1794; plaats van herkomst: Haarlem; godsdienst: kath.; aangekomen op 14-09-1823; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenmoeder; vertrokken op 29-05-1847.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 147 (inv.nr. 1358); 147 (inv.nr. 1359); 147 (inv.nr. 1360); 147 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1362).

 

Uit een buitenechtelijke ‘relatie’ met Simon (Seijme) Lookerman

werd door haar moeder (Aagje Post - Neuteboom) aangegeven bij de gemeente Velsen en gedoopt in de Engelmunduskerk te Driehuis:

1. Simon Lookerman         * Hofgeest 11:1:1819 peter en meter Pieter Smit

                                                           en Klaasje Post

                               + Willemsoord 2:7:1839 (Weststellingwerf acte A 69), ongehuwd

Volgens de geboorteakte uit Velsen is hij geboren in 1819, volgens het bevolkingsregister van Willemsoord in 1812. In het ene geval zou hij bij zijn aankomst in Willemsoord al 15 geweest zijn, in het andere geval pas 8! Bij zijn overlijden wordt als leeftijd 20 jaar opgegeven. Dat pleit dus voor 1819. Hij overlijdt met de naam Simon Lokerman.

Uit Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid
Simon van der Hulst, geboren op 11-01-1812; plaats van herkomst: Haarlem; godsdienst: kath.; aangekomen op 28-09-1827; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon; overleden op 21-07-1839.
Bijzonderheden:
voorkind van mw. K. Post.

De biologische vader Simon (Seijme, Sijmen) Lokerman huwde een jaar later met Maria Droog (Velsen 12:11:1820 akte 13).

 

Gehuwd

Haarlem 1822 met Pieter van der Hulst,

geboren Haarlem 14 september 1770, overleden Veenhuizen (Norg) 9 augustus 1847 (acte 559), van beroep kolonist (1847), zoon van Gerrit van der Hulst en Anna Klaarhout.

Uit Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid
Pieter van der Hulst, geboren op 14-09-1770; plaats van herkomst: Haarlem; godsdienst: herv.; aangekomen op 14-09-1823; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenvader; vertrokken op 29-05-1847.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 147 (inv.nr. 1358); 147 (inv.nr. 1359); 147 (inv.nr. 1360); 147 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1362).

Bijzonderheden:
Is een kolonist, van de Subcie Haarlem, uit de militaire contributie van Noord Holland.
Op aankomstdatum geplaatst in kolonie III, Willemsoord, hoeve 147.
Op 29-05-1847 met gezin naar Veenhuizen III - 56, arbeidershuisgezin.
Gehuwd met Kornelia Post, geb. 23-08-1794.
Uit het huwelijk zijn 4 kinderen geboren. Ook had de vrouw een voorkind: Simon Lokerman.

 

Uit dit huwelijk:

2. Evert                              * Haarlem 3:3:1823

                                           + Na 1842 niets meer bekend

Uit Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid
Evert van der Hulst, geboren op 03-03-1823; plaats van herkomst: Haarlem; godsdienst: kath.; aangekomen op 14-09-1823; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon; vertrokken op 24-12-1842.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 147 (inv.nr. 1358); 147 (inv.nr. 1359); 147 (inv.nr. 1360); 147 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1362).

Bijzonderheden:
Evert is een zoon van Pieter van der Hulst en Kornelia Post.
Op 01-05-1842 in mil. dienst; terug op 04-06-1842 en op vertrekdatum (24-12-1842) gedeserteerd.

 

3. Gerrit                             * Willemsoord 22:9:1825 (Weststellingwerf acte A 176)

                               + Willemsoord 31:3:1846 (Weststellingwerf acte A 42), ongehuwd

Uit Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid
Gerrit van der Hulst, geboren op 20-09-1825; plaats van herkomst: Willemsoord; godsdienst: kath.; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon; overleden op 31-03-1846.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 147 (inv.nr. 1358); 147 (inv.nr. 1359); 147 (inv.nr. 1360); 147 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1362).

Bijzonderheden:
Gerrit is een zoon van Pieter van der Hulst en Kornelia Post.

 

4. Nicolaas / Klaasje          * Willemsoord 29:8:1829 (Weststellingwerf acte A 148), als vrouw

                                           ingeschreven

 

Klaasje werd ingeschreven als meisje. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen van 1 maart 1848 werd zij alsnog ingeschreven als ‘mannelijk’ in plaats van ‘vrouwelijk’. De voornaam Klaasje werd tevens veranderd in Nicolaas (akte A313/1-1, de dato 21:3:1848). Vermoedelijk kwam men achter een foute inschrijving door de verhuizing naar Veenhuizen op 29:5:1847?

 

                               + Veenhuizen (Norg) 22:9:1849 (acte 596), als man, ongehuwd

Uit Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid
Nicolaas van der Hulst, geboren op 05-09-1829; plaats van herkomst: Willemsoord; godsdienst: kath.; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon; vertrokken op 29-05-1847.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 147 (inv.nr. 1358); 147 (inv.nr. 1359); 147 (inv.nr. 1360); 156 (inv.nr. 1361); 147 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1362).

Bijzonderheden:
Nicolaas is een zoon van Pieter van der Hulst en Kornelia Post.

 

5. Cornelia (Keetje)           * Willemsoord 2:9:1832 (Weststellingwerf acte A 150)

                               + Veenhuizen (Norg) 30:6:1850 (acte 119), ongehuwd

Uit Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid
Keetje van der Hulst, geboren op 03-09-1832; plaats van herkomst: Willemsoord; godsdienst: kath.; ingeschreven in Willemsoord als kolonistendochter; vertrokken op 29-05-1847.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 147 (inv.nr. 1358); 147 (inv.nr. 1359); 147 (inv.nr. 1360); 147 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1361); 156 (inv.nr. 1362).

Bijzonderheden:
Keetje is een dochter van Pieter van der Hulst en Kornelia Post.

 

6. Pieter                             * Willemsoord(?) 15:10:1835 (Weststellingwerf akte A 194),

dagloner (1866), kolonist (1867, 1868), gewoond hebbend in Haarlem voor 1866?

                                           + Na 1868, onbekend waar

Gehuwd:

Ambt Almelo 11:8:1866 met Petronella Petius,

                                 * vondelinge in Amsterdam op 21:10:1839

In het Aalmoezeniersweeshuis kwamen de allerarmste kinderen terecht. De kinderen kregen onderwijs in het weeshuis zelf. Op hun 15de jaar werden jongens bij een baas in de leer gedaan. Meisjes bleven tot hun 18de en maakten kleding voor de verkoop en voor de bewoners van het weeshuis. In 1824 is het weeshuis opgeheven. De wezen werden toen naar veenkoloniën in Drente gestuurd.

                                 + Na 1868, onbekend waar

Uit dit huwelijk:

a. Levenloze zoon                   */+ Veenhuizen (Norg) 6:5:1867

b. Levenloze zoon                  */+ Veenhuizen (Norg) 2:10:1868

 

Afstammelingen van Evert Post van zijn kleinzoons Evert of Pieter van der Hulst zijn tot op heden niet gevonden..

 

 

 

I.B. JOHANNES POST

geboren te Soest 6 december 1744, overleden te Velsen 28 maart 1806.

(Vermoedelijk) gehuwd met Marijke de Jong , dochter van N.N.

Aangifte van zijn overlijden werd gedaan door zijn broer Cornelis Post .

 

 

I.C. CORNELI(U)S POST

geboren Soest 13 januari 1752, overleden Velsen 18:1:1809 "nalatende 4 kinderen".

Gehuwd

Driehuis 22 augustus 1779 met Trijntje Janse Donker ,

geboren te Velsen 1755, overleden te Velsen 16 januari 1810 op 55 jarige leeftijd als "weduwe met 4 kinderen", dochter van Antony Donker en Catharina .

 

         Verklaring van aangeven van lijken van de 16e van de Louwmaand 1810.

Uit een akte in het Wesenregister van Velsen blijkt dat de kinderen op 19 januari 1811(!) afstand doen van de nalatenschap.

Alzoo op den 19 January 1811 in den Santpoort dorp in Velsen is komen te overlijden Trijntje Donker Weduwe van Cornelis Post zonder eenige den minsten order op hunne Zaaken te stellen en door haeren nagelaten kinderen afstand van den Nalatenschap is gedaan ten behoeve van den Crediteuren en diegeenen die daar toe vermeenen geregtigd te zijn.

Zoo ist dat Schout en Scheepenen van Velsen tot beneficieering van deezen Nalatenschap hebben gecommiteerd en aangesteld gelijk zij steeds aanstellen en commiteeren bij deezen tot Curatoren in dezelven Boedelen de Heeren Marcus Hendrik Ogelwight  en Jacob Lengaker  met allen Zodanige Lasten magt ende gezag als aan den Curatoren na(a)r Regten eenigzins kan volgen en gegeven mag worden.

Doenden Zijlieden na afloop deezer hunner Commissien behoorlijken Reekening bewijs en Reliquaen en Zal (een) behoorlijken acte van Commissien aan hun lieden worden ter hand gesteld.

                                           Velsen den 6 february 1811

                                           M.H. Ogelwight

                                           Secret.

 

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha                    * Driehuis  30:9:1779

                                           + ??

2. Cornelius                       * Driehuis 15:4:1781

                                          + Velsen  21:3:1804

3. Joannes (Jan)                 * Driehuis 21:10:1782

Stamvader familie Post en Hamers in Velsen

4. Antonius                        * Driehuis 5:3:1784

                                          + Velsen "ongehuwd" 3:9:1806

5. Maria                             * Driehuis 4:8:1785

                                          + Velsen 13:8:1789

6. Hugo                             * Driehuis 6:2:1787

                                          + Velsen 20:3:1788

7. Cornelia                         * Driehuis 17:3:1789

                                          + Velsen 15:12:1789

8. Hugo (Hui(j)g)                            * Driehuis 14:8:1791

Stamvader omvangrijke familie, o.a. Smakman, in 1876 in mannelijke lijn uitgestorven.

9. Maria                             * Driehuis 30:12:1792

                                          + Velsen 25:11:1801

10. Cornelia                       * Driehuis 23:8:1794

                                           + ??.

 

 

  © Publicatie van de stichting Archivalia Post&Hamers

Terug Home